Dicționar de sinonime

Sinonime spiță

Cuvântul „spiță” are următoarele sinonime:

spiță ( substantiv )
 1. fuscel, stinghie
 2. rudă, neam, rang, grad, descendență, origine
Alte sinonime:
 • ceatlău
 • cruce
 • demnitate
 • genealogie
 • generație
 • naștere
 • obârșie
 • proveniență
 • spetează
 • șiștor
 • titlu
 • treaptă
 • cui
 • pretcă
 • seminție
 • viță
 • stirpe
 • porodiță
 • rod
 • soi
 • stepenă
 • tulpină
 • ceatlau


Sinonime Apropiate

 • familie - cămin, casă, menaj, neam, rudă, descendență, spiță, viță, stirpe
 • generație - descendență, spiță, neam
 • prohibi - a opri, a interzice, a restrânge, a îngrădi
 • treaptă - rang, grad, nivel, ierarhie, etapă, fază, moment
 • viță - vie, coardă, vlăstar, rudă, descendent, neam, urmaș
 • fuscel - spiță, treaptă, vergea
 • grad - nivel, stadiu, treaptă, rang, funcție, poziție
 • calitate - însușire, valoare, trăsură, atribut, notă, specific, titlu, rang, grad
 • clan - gintă, neam, spiță, comunitate, gașcă, bandă, clică, șleahtă
 • funcție - post, serviciu, slujbă, profesie, grad, rang, poziție, rol, sarcină
 • limita - a mărgini, a îngrădi, a delimita, a circumscrie, a restrânge, a (se) rezuma
 • părădui - a ruina, a nimici, a pierde, a degrada, a dărăpăna
 • părăgini - a se dărăpăna, a se ruina, a se părădui, a se degrada
 • părăginit - dărăpănat, ruinat, părăduit, degradat
 • păstrător - cruțător, econom, chibzuit, strângător

Dex spiță

 • SPÍȚĂ, spițe, 1. Fiecare dintre bucățile de lemn sau dintre barele subțiri de metal care leagă cercul sau obezile unei roți de butucul sau de centrul ei. ♦ Stinghie, spetează. 2. Fiecare dintre treptele unei scări; fuscel. 3. Grad de rudenie; neam; totalitatea persoanelor care descind din aceeași persoană; origine. ◊ Spița neamului = arbore genealogic. 4. Unitate biologică formată din lanțuri de specii care au derivat una din alta în decursul istoriei lor. – Din , spica.


Sinonimul cuvântului spiță

Sinonimul cuvântului spiță


Testează-te!