Dicționar de sinonime

Sinonime suflet

Cuvântul „suflet” are următoarele sinonime:

suflet ( substantiv )
 1. conștiință, psihic, minte, cuget, inimă, simțire, spirit
 2. bunătate, omenie, caracter, generozitate
 3. avânt, curaj, tărie
 4. om, persoană, ins, semen, locuitor, omenie
Alte sinonime:
 • animator
 • ardoare
 • bărbăție
 • bohoci
 • bravură
 • chip
 • cutezanță
 • dârzenie
 • elan
 • față
 • figură
 • impetuozitate
 • individ
 • încumetare
 • îndrăzneală
 • însuflețitor
 • neînfricare
 • răsuflare
 • respirație
 • semeție
 • suflare
 • temeritate
 • temperament
 • gândire
 • for interior
 • cunoștință
 • știință
 • sinidisis
 • sân
 • mațe
 • pântece
 • duh
 • bleasc
 • psihism
 • viață
 • suflu


Sinonime Apropiate

 • cuget - conștiință, minte, gândire, spirit, suflet, idee
 • conștiință - cuget, gândire, suflet, spirit
 • psihologic - psihic, sufletesc, spiritual
 • spirit - minte, rațiune, gândire, judecată, intelect, reflecție, duh, suflet, imaginație
 • bunătate - omenie, cumsecădenie, generozitate, noblețe, bunăvoință, amabilitate, blândețe
 • caritate - generozitate, bunătate, dărnicie, omenie, noblețe
 • duh - arătare, fantomă, nălucă, strigoi, stafie, suflet, spirit, inteligență, minte
 • minte - judecată, rațiune, gând, cugetare, inteligență, deșteptăciune, intelect, spirit, istețime
 • psihic - suflet, spirit, viața interioară, structură lăuntrică
 • psihologie - spiritualitate, mentalitate, psihic
 • sufletesc - spiritual, moral, psihologic, imaterial, etic
 • sufletește - moralmente, psihic, etic
 • temperament - natură, fire, caracter, energie, elan, vitalitate, ardoare, avânt
 • vârtute - însușire, calitate, proprietate, putere, tărie, vigoare, curaj, bărbăție, vrednicie
 • vervă - volubilitate, însuflețire, vioiciune, avânt

Sinonimul cuvântului suflet

Sinonimul cuvântului suflet


Testează-te!