Dicționar de sinonime

Sinonime caracter

Cuvântul „caracter” are următoarele sinonime:

caracter ( substantiv )
 1. particularitate, notă, marcă, însușire, atribut, calitate
 2. fel, natură, temperament
 3. literă, semn grafic
Alte sinonime:
 • factură
 • fire
 • caracteristică
 • proprietate
 • semn
 • specific
 • trăsătură
 • însușietate
 • amprentă
 • pecete
 • sigiliu
 • timbru
 • gen
 • structură
 • umoare
 • natural
 • duh
 • inimă
 • fel de a fi
 • comportare
 • comportament
 • eu


Sinonime Apropiate

 • atribut - însușire, calitate, marcă, notă, apelativ, calificativ, denumire
 • natură - realitate, univers, mediu, viață, lume, fire, temperament, caracter, calitate
 • calitate - însușire, valoare, trăsură, atribut, notă, specific, titlu, rang, grad
 • caracteristică - particularitate, însușire, calitate
 • temperament - natură, fire, caracter, energie, elan, vitalitate, ardoare, avânt
 • trăsătură - linie, contur, tăietură, caracteristică, notă, aspect, însușire, specific
 • virtute - caracter, moralitate, corectitudine, integritate, calitate, însușire, proprietate
 • fire - natură, univers, lume, viață, caracter, structură, temperament, nărav, apucătură
 • releva - a semnala, a denota, a remarca
 • titlu - calitate, atribut, demnitate, calificare, rang
 • valoare - preț, calitate, însușire, merit, eficacitate, capacitate, rentabilitate, productivitate, sens
 • vârtute - însușire, calitate, proprietate, putere, tărie, vigoare, curaj, bărbăție, vrednicie
 • facultate - capacitate, calitate, însușire, aptitudine, institut, secție universitară
 • înregistra - a înscrie, a consemna, a nota, a inventaria, a catagrafia, a obține, a repurta, a marca
 • înscrie - a înregistra, a consemna, a nota, a înmatricula, a adera, a se asocia, a marca, a puncta, a reuși

Dex caracter

 • caracter 1 Semn săpat (în piatră, în metal) sau scris. 2 Mică prismă de metal (aliaj de plumb, cositor și antimoniu) având la unul dintre capete, în relief, figura unei litere, a unei cifre sau a unui semn de punctuație, servind pentru tipar. 3 Caracteristică a unui ansamblu de litere, cifre, accente și semne de tipar din aceeași familie și din același corp. 4-6 Titlu (însărcinare, misiune) care dă demnitate sau calitate de... 7 Ansamblul însușirilor fundamentale psiho-morale ale unei persoane, care se manifestă în modul de comportare, în ideile și în acțiunile sale. 8 Personalitate morală fermă. 9 Însușire morală care se manifestă prin perseverență, voință fermă și corectitudine. 10 Individualitate care prezintă trăsături psihice complexe, zugrăvită într-o operă literară. 11 Comedie de ~ Comedie în care intriga ia naștere din conflictul dintre caracterele contradictorii ale personajelor. 12 Dans de ~ Formă prelucrată pentru scenă a dansurilor populare. 13 Trăsătură distinctivă care constituie specificul unui lucru, al unui fenomen 14 Particularitate a unui organism.


Sinonimul cuvântului caracter

Sinonimul cuvântului caracter


Testează-te!