Dicționar de sinonime

Sinonime agitat

Cuvântul „agitat” are următoarele sinonime:

agitat ( adjectiv )
 • neliniștit
 • zbuciumat
 • tulburat
 • nervos
 • nestăpânit
Alte sinonime:
 • neastâmpărat
 • tumultos
 • neogoit
 • înfierbântat
 • frenetic
 • efervescent


Sinonime Apropiate

 • furtunos - viforos, vijelios, vifornic, agitat, tulburat, zbuciumat, năvalnic, impetuos, violent
 • nerăbdător - nestăpânit, agitat, impacientat, neastâmpărat, încordat, febril, surescitat, nervos
 • frământat - agitat, tulburat, zbuciumat, uimit, torturat
 • impulsiv - nestăpânit, nervos, iute, necumpănit, holeric, bătăios
 • înfierbântat - aprins, antrenat, încins, agitat, însuflețit, nervos, iritat, ațâțat
 • clocotitor - fierbând, în fierbere, clocotind, năvalnic, aprins, ardent, agitat, nervos, zgomotos
 • răscolitor - impresionant, formidabil, tulburător
 • rătăcit - răzleț, hoinar, tulburat, întunecat, vagabond
 • temperamental - avântat, înflăcărat, ardent, nervos
 • uimitor - uluitor, stupefiant, tulburător, surprinzător, straniu, extraordinar, minunat, excelent
 • vehement - impetuos, nestăpânit, năvalnic, violent, furtunos, furios, iute, aprins, înfocat
 • violent - vehement, dezlănțuit, furtunos, nestăpânit, năvalnic, impulsiv, coleric, belicos, abuziv
 • zgomotos - gălăgios, tumultuos, turbulent, agitat
 • febră - temperatură, fierbințeală, călduri, dogoare, emoții, încordare, agitație, tensiune
 • febrilitate - agitație, intensitate, grabă, încordare, înfrigurare, tensiune

Dex agitat

 • agitát1 1-8 Agitare (1-8).
 • agitat2, ~ă 1 ( ființe) Care se agită. 2 Tulburat. 3 ( mare, pomi ) Cuprins de mișcări repezi în toate direcțiile. 4 ( timp, viață) Bogat în evenimente tumultuos.
 • AGITÁT, -Ă, agitați, -te, (Despre oameni și animale) Care se mișcă încoace și încolo; care se agită. ♦ Tulburat, neastâmpărat, neliniștit. ♦ (Despre un interval de timp, o viață etc.) Bogat în evenimente; frământat, tumultuos. – agita.
 • AGITÁT, -Ă, agitați, -te, 1. Care se mișcă încoace și încolo, care se agită; (despre oameni) care nu-și găsește locul, neastîmpărat. Marea e agitată. 2. (Despre oameni) Tulburat, neliniștit, nervos. Șeful gării șopti agitat, gata să țipe isteric: Ce sînt eu de vină? DUMITRIU, B. F. 80. Acum își dădea întîia oară seama de ce înaintea plecării era atît de agitată baba Maranda, care îl crescuse. C. PETRESCU, A. 292. ♦ (Despre o epocă, un interval de timp sau despre viață) Bogat în evenimente, tumultuos. Vladimir Lebedeff... părea tînăr pentru anii lui agitați. SAHIA, U.R.S.S. 219.
 • AGITÁT, -Ă, agitați, -te, Care se mișcă încoace și încolo, care se agită; (despre oameni) neastâmpărat. ♦ Tulburat, neliniștit, nervos. ♦ (Despre un interval de timp) Bogat în evenimente; tumultuos. – agita.
 • AGITÁT, -Ă Care se agită; (despre oameni) neastâmpărat, neliniștit. ♦ Tulburat, nervos. ♦ (Despre o epocă, despre viață etc.) Frământat, tumultos. .


Sinonimul cuvântului agitat

Sinonimul cuvântului agitat


Testează-te!