Dicționar de sinonime

Sinonime caracteristic

Cuvântul „caracteristic” are următoarele sinonime:

caracteristic ( adjectiv )
 • definitoriu
 • propriu
 • specific
 • tipic
 • distinctiv
Alte sinonime:
 • distinct
 • dominant
 • particular
 • însușit
 • obișnuit
 • reprezentativ
 • semnificativ
 • clasic
 • simptomatic
 • caracterizant


Sinonime Apropiate

 • tipic - specific, caracteristic, propriu, particular, distinct, reprezentativ
 • specific - caracteristic, particular, propriu, special, tipic
 • definitoriu - caracteristic, specific
 • distinctiv - caracteristic, specific
 • dominant - preponderent, precumpănitor, relevant, specific, caracteristic, definitoriu, particular
 • trăsătură - linie, contur, tăietură, caracteristică, notă, aspect, însușire, specific
 • șablonard - uniform, banal, convențional, tipizat, tipicar
 • ceremonie - ceremonial, etichetă, protocol, tipic, solemnitate, fast, pompă, paradă, cinste
 • fundamental - esențial, principal, definitoriu, capital, decisiv
 • identitate - conformitate, consimilitudine, specific, proprietate, valoare în sine, unitate
 • inadecvat - nepotrivit, impropriu, necorespunzător
 • indica - a arăta, a semnala, a face cunoscut, a preciza, a specifica, a recomanda, a prescrie, a sfătui, a specifica
 • individualitate - personalitate, persoană, caracter, specific
 • lege - normă, legiuire, pravilă, dispoziție, regulă, tipic, datină, tradiție, obicei
 • menționa - a arăta, a indica, a semnala, a pomeni, a preciza, a stipula, a consemna, a înregistra, a specifica

Dex caracteristic

 • caracteristic, ~ă 1-3 (Construit adesea cu dativul sau cu prepoziția „pentru”) Care constituie trăsătura distinctivă a unei ființe, a unui lucru sau a unui fenomen. 4-6 Însușire specifică dominantă, proprie unei ființe, unui lucru sau unui fenomen, care le diferențiază de altele. 7 Partea întreagă a unui logaritm. 8-9 Parametru sau dată tehnică utilizată pentru aprecierea comportării în exploatare a unui sistem tehnic sau a unui material. 10-11 Curbă care reprezintă modul cum variază o proprietate a unui sistem sau a unui dispozitiv, în funcție de o anumită variabilă.
 • CARACTERÍSTIC, -Ă, caracteristici, -ce, , 1. Însușire specifică predominantă, proprie unei ființe, unui lucru, unui fenomen etc. și care diferențiază o ființă de alta, un lucru de altul. 2. Care constituie trăsătura distinctivă a unei ființe, a unui lucru sau a unui fenomen. 3. Partea întreagă a unui logaritm. 4. Parametru sau dată tehnică utilizată pentru aprecierea comportării în exploatare a unui sistem tehnic sau a unui material. 5. Curbă care reprezintă modul cum variază o proprietate a unui sistem sau a unui dispozitiv în funcție de o anumită variabilă. – Din caractéristique.


Antonime caracteristic

 • Caracteristic ≠ necaracteristic


Sinonimul cuvântului caracteristic

Sinonimul cuvântului caracteristic


Testează-te!