Dicționar de sinonime

Sinonime păs

Cuvântul „păs” are următoarele sinonime:

pas ( substantiv )
 1. supărare, necaz, neajuns, suferință, durere, povară
 2. neliniște, frământare, grijă, teamă
Alte sinonime:
 • drum
 • trecătoare
 • strâmtoare
 • strungă
 • defileu
 • chei
păs ( substantiv )
 1. supărare, necaz, neajuns, suferință, durere, povară
 2. neliniște, frământare, grijă, teamă
Alte sinonime:
 • neplăcere
 • greutate


Sinonime Apropiate

 • grijă - teamă, frământare, preocupare, neliniște, îngrijorare, temere, aprehensiune, atenție, precauție
 • necaz - neajuns, belea, bucluc, supărare, pacoste, impas, pocinog, dificultate, păs
 • povară - sarcină, greutate, încărcătură, pondere, chin, trudă, suferință, apăsare
 • suferință - durere, chin, tortură, boală, mizerie, neajuns
 • greutate - povară, sarcină, încărcătură, pondere, dificultate, piedică, opreliște, impas, neajuns
 • întristare - mâhnire, durere, necaz, suferință
 • calvar - chin, suferință, durere, mizerie, apăsare
 • amar - jale, suferință, chin, durere, necaz, belea
 • nemulțumire - supărare, mâhnire, indispoziție, neplăcere, neajuns, inconvenient, necaz
 • ananghie - neajuns, constrângere, lipsă, suferință, necaz, dificultate
 • pacoste - neajuns, bucluc, belea, necaz, neplăcere, mizerie, catastrofă, dezastru, potop
 • râu - neajuns, neplăcere, dezavantaj, nenorocire, suferință, chin
 • sperietură - spaimă, frică, teamă, neliniște, tulburare
 • zăduf - caniculă, arșiță, zăpușeală, necaz, supărare, pornire
 • fereală - ocolire, evitare, înconjur, pază, precauție, prudență, circumspecție, grijă, teamă

Dex păs

 • păs 1 Greutate, de obicei piatră, cu care se apasă brânza, varza puse la butoi. 2 (Îlaj; ) ~ pământului Nenumărat, mult. 3 Durere sufletească greu de suportat și pe care simți nevoia s-o împărtășești cuiva chin, necaz, nemulțumire, suferință, supărare. 4 Grijă. 5 Împrejurare dificilă impas. 6 Fără ~ Nepăsător indiferent. 7 A nu avea ~ de... A nu se sinchisi a nu-i păsa1 de... 8 A avea ~ pe cineva A fi supărat pe cineva. 9 Dorință. 10 Boală. 11 Astmă.
 • PĂS, păsuri, Supărare, necaz; suferință, durere; împrejurare dificilă, impas. ◊ Fără păs = nepăsător; indiferent. – pensum.
 • PĂS, păsuri, Durere (sufletească) greu de suportat; suferință, chin; necaz, supărare; grijă; împrejurare dificilă, impas. ◊ Fără păs = nepăsător; indiferent. – pensum.
 • PĂS, păsuri, Supărare, mîhnire, necaz; suferință, durere. își. spun tare dorul și păsul inimii lor, în versuri scurte. VLAHUȚĂ, R. P. 75. Îmi povestea păsurile și plăcerile oamenilor de la munte. ODOBESCU, S. III 174. ◊ Fără păs = fără grijă, indiferent; nepăsător. Așa sta, în limpezimea cîmpiilor, fără păs de primejdie, coliba haiducului. DELAVRANCEA, S. 165. Am jurat ca peste dînșii să trec falnic, fără păs, Din pristolul de la Roma să. dau calului ovăs. EMINESCU, O. I 147.
 • PĂS ~uri n. Durere sufletească apăsătoare. ◊ Fără ~ fără griji; nepăsător; indiferent. /<lat. pensum
 • păs n. greutate ce apasă inima, necaz însoțit de neliniște: fiecare își știe păsul său. .


Sinonimul cuvântului păs

Sinonimul cuvântului păs


Testează-te!