Dicționar de sinonime

Sinonime armonie

Cuvântul „armonie” are următoarele sinonime:

armonie ( substantiv )
 1. potrivire, concordie, consens, bună-înțelegere
 2. concordanță, echilibru, simetrie, proporție
 3. muzicalitate, sonoritate, melodie
Alte sinonime:
 • acord
 • bună înțelegere
 • omogenitate
 • regularitate
 • unanimitate


Sinonime Apropiate

 • concordanță - potrivire, congruență, acord, consonanță, armonie, concordie
 • corespondență - scrisoare, epistolă, poștă, potrivire, armonie, analogie, concordanță, simetrie, coerență
 • concordie - bună-înțelegere, armonie, acord, congruență
 • consens - acord, înțelegere, potrivire, armonie
 • pace - liniște, armonie, calm, înțelegere, concordie, acalmie, tihnă, astâmpăr, odihnă
 • potriveală - concordanță, armonizare, congruență, potrivire, acord, corespondență, suprapunere, brodeală, coincidență
 • inadvertență - greșeală, eroare, scăpare, nepotrivire, neconcordanță
 • înrudire - rudenie, neam, afinitate, analogie, asemănare, concordanță, congruență, potrivire
 • nepotrivire - neconcordanță, antimonie, contradicție, disonanță, dezacord, neasemănare, incongruență
 • nimereală - potrivire, potriveală, brodire, coincidență, concordanță, întâmplare, prilej, oportunitate, incidență
 • coincidență - potrivire, congruență, concordanță, suprapunere
 • conformitate - potrivire, concordanță, consonanță, congruență
 • consonanță - potrivire, armonizare, acord, concordanță, convergență
 • cumpănă - cântar, balanță, boloboc, măsură, echilibru, armonie, primejdie, pericol, încercare
 • disonanță - nepotrivire, neconcordanța

Dex armonie

 • armónie2 armonică
 • armonie1 1 Potrivire desăvârșită a părților unui întreg. 2 Bună înțelegere între două persoane, două colectivități 3 (; la Leibniz; ) ~ prestabilită Raport mutual între monade, care nu rezultă din acțiunea uneia asupra celeilalte, ci din dezvoltarea lor paralelă, stabilită mai dinainte de puterea divină. 4 Consonanța sunetelor concomitente și în succesiune produse de voci sau de instrumente muzicale. 5 Concert de orchestră. 6 Parte a teoriei muzicale care studiază acordurile în compoziție. 7 ~ vocalică Fenomen fonetic de potrivire a timbrului vocalelor din elementele alcătuitoare ale unui cuvânt. 8 Succesiune de unități prozodice care produc un efect armonios cadență. 9 Eufonie. 10 ~ imitativă Frază, vers care, printr-o anumită eufonie, sugerează un zgomot din natură, un obiect onomatopee. 11 (; ; ) ~iile trupului Echilibru organic.
 • ARMÓNIE2, armonii, Armonică. – armonică, armonie1.


Sinonimul cuvântului armonie

Sinonimul cuvântului armonie


Testează-te!