Dicționar de sinonime

Sinonime rău

Cuvântul „rău” are următoarele sinonime:

rău ( adverb )
 • incorect
 • inexact
 • greșit
Alte sinonime:
 • supărător
 • nefavorabil
 • nepotrivit
 • nesatisfăcător
 • incomod
 • neconfortabil
 • neplăcut
 • dezagreabil
 • rău
rău ( adjectiv )
 1. afurisit, mizerabil, brutal, neomenos, aspru, nedomolit, aprig, crâncen, violent, neîmblânzit, feroce
 2. neplăcut, dăunător, nepotrivit
 3. uzat, rupt, stricat, degradat
Alte sinonime:
 • neascultător
 • răsfățat
 • nesupus
 • răzgâiat
 • perfid
 • viclean
 • crud
 • lamentabil
 • prost
 • abraș
 • nărăvaș
 • sălbatic
 • neliniștitor
 • apăsător
 • chinuitor
 • neîndemânatic
 • incapabil
 • nepriceput
 • nesatisfăcător
râu ( substantiv )
 • neajuns
 • neplăcere
 • dezavantaj
 • nenorocire
 • suferință
 • chin
Alte sinonime:
 • apă
 • puhoi
 • șiroi
 • șuvoi
 • torent


Sinonime Apropiate

 • greșit - incorect, eronat, inexact, smintit, fals, nefondat, rău, nepotrivit, prost
 • aspru - acerb, nemilos, crunt, crâncen, rău, dur, violent, sever, brutal
 • incorect - inexact, greșit, eronat, necinstit, neonest, coruptibil, ilegal, imoral
 • brutal - necivilizat, aspru, dur, silnic, agresiv, rău, neomenos
 • răutate - neomenie, violență, brutalitate, cruzime, sălbăticie, maliție, venin, cinism, sarcasm
 • suferință - durere, chin, tortură, boală, mizerie, neajuns
 • impracticabil - defect, stricat, degradat, desfundat, rău
 • infect - oribil, rău, mizerabil, viciat, stricat, alterat, murdar, josnic, ticălos
 • neomenos - cumplit, inuman, ticălos, primitiv, necivilizat, dur, barbar, aspru, rău
 • afurisit - blestemat, rău, ticălos, mizerabil, antipatic
 • decăzut - corupt, stricat, imoral, degradat, declasat, ruinat
 • blestemat - afurisit, anatemizat, excomunicat, urgisit, rău, mizerabil, ticălos, mișel, infam
 • pacoste - neajuns, bucluc, belea, necaz, neplăcere, mizerie, catastrofă, dezastru, potop
 • povară - sarcină, greutate, încărcătură, pondere, chin, trudă, suferință, apăsare
 • răstit - aspru, pornit, repezit, amenințător, ostil, acuzator, mânios

Sinonimul cuvântului rău

Sinonimul cuvântului rău


Testează-te!