Dicționar de sinonime

Sinonime sărac

Cuvântul „sărac” are următoarele sinonime:

sărac ( adjectiv )
 1. nevoiaș, sărman, calic, oropsit, necăjit, strâmtorat, mizer, biet, nenorocit, sărăcan
 2. sărăcăcios, sterp, sec, steril
 3. insuficient, redus, modest
Alte sinonime:
 • mofluz
 • neajuns
 • neavut
 • pirpiriu
 • nepricopsit
 • mișel
 • slăbănog
 • misăricios
 • oarfăn
 • obielos
 • pământit
 • bedaș
 • measer
 • neputernic
 • neputincios
 • siromah
 • păduchios
 • simplu
 • slab
 • comun
 • pauper
 • nemernic
 • păcătos
 • ticăit
 • ticălos
 • săget
 • cainic
 • mișelos
 • mizerabil
 • umil
 • nefertil
 • neproductiv
 • neroditor
 • nerodnic
 • macru
 • neproducător
 • sterpos
 • neîndestulător
 • nesatisfăcător
 • chior
 • orb
 • banal
 • neînsemnat
 • obișnuit
 • orfan
 • văduv
 • împovărat
 • scăpătat
 • ruinat
 • în mizerie
 • cerșetor
 • golan
sărac ( substantiv )
 • orfan
 • văduv
 • cerșetor
 • milog


Sinonime Apropiate

 • biet - sărman, nevoiaș, sărac, mizer, pauper, nenorocit, mizerabil, de plâns, umil
 • calic - sărac, nevoiaș, oropsit, sărman, zgârcit, avar, egoist, meschin
 • milog - cerșetor, sărac, calic, mizer
 • umil - smerit, supus, modest, obsecvios, neînsemnat, simplu, anonim, sărăcăcios, biet
 • nenorocit - nefericit, nenorocos, năpăstuit, sărman, mizer, nevoiaș, mișel, dezolat, trist
 • cerșetor - milog, pomanagiu, calic, sărman
 • sărăcăcios - sărac, mizer, umil
 • insuficient - nesatisfăcător, neîndestulător, nemulțumitor, redus, sărac, prost
 • mișel - ticălos, netrebnic, mizerabil, păcătos, mârșav, infam, josnic, sărman, nevoiaș
 • mizer - prăpădit, nenorocit, sărac
 • nevoiaș - sărac, lipsit, biet
 • arid - sec, uscat, sterp, steril, deșert, pustiu, sărac, fad, inexpresiv
 • necăjit - supărat, amărât, mâhnit, abătut, indispus, trist, sărac, nevoiaș, lipsit
 • penurie - sărăcie, lipsuri, mizerie, pauperitate
 • privațiune - lipsă, sărăcie, mizerie

Dex sărac

 • SĂRÁC, -Ă, săraci, -ce, 1. (Adesea substantivat) Care nu are avere, care este lipsit de bunurile materiale necesare vieții; sărman, nevoiaș. ◊ Sărac și curat, se spune despre cei care preferă să rămână săraci (1) decât să se îmbogățească prin mijloace necinstite. ♦ (Substantivat) Cerșetor. ♦ (Despre lucruri) Care reflectă sărăcia; sărăcăcios. 2. (Despre țări, orașe) Lipsit de bunuri materiale (mai ales naturale), populat cu oameni puțin avuți. ♦ (Despre sol, terenuri) Care este puțin productiv; neroditor. 3. (Mai ales cu determinări introduse prin „de”) Lipsit de..., fără... ◊ Sărac cu duhul = lipsit de inteligență, de spirit; prost. ♦ (Urmat de determinări introduse prin „în”) Care posedă ceva în cantitate nesatisfăcătoare. ♦ Care este în cantitate mică, puțin, insuficient. ♦ (Despre limbă) Care are vocabular redus, care posedă insuficiente mijloace de expresie. ♦ Lipsit de conținut; inexpresiv. Stil sărac. 4. (Despre surse de lumină) Lipsit de intensitate; slab. 5. (Despre plante, vegetație) Lipsit de vigoare, pipernicit, firav. 6. Lipsit de fast, modest, simplu; banal, mediocru. 7. (Exprimă compătimire față de cineva sau de ceva) Biet, sărman, nenorocit, sărăcan. – Din , sirak.


Antonime sărac

 • Sărac ≠ avut, bogat, mănos, opulent


Sinonimul cuvântului sărac

Sinonimul cuvântului sărac


Testează-te!