Dicționar de sinonime

Sinonime obiectiv

Cuvântul „obiectiv” are următoarele sinonime:

obiectiv ( substantiv )
 • scop
 • țel
 • țintă
obiectiv ( adjectiv )
 • real
 • just
 • imparțial
 • drept
 • nepărtinitor
Alte sinonime:
 • material
 • cauză
 • scop
 • țintă
 • obiectiv = fotoobiectiv
 • obiectiv superangular = obiectiv superunghiular
 • obiectiv superunghiular = obiectiv superangular
 • întreprindere
 • obiectual
 • neparțial
 • nefățărit
 • țel
 • pricină
 • menire
 • rol
 • rost
 • sens
 • noimă
 • obiect
 • pravăț


Sinonime Apropiate

 • țel - țintă, scop, obiectiv, cauză
 • obiect - lucru, materie, disciplină, domeniu, specialitate, scop, țintă, obiectiv, țel
 • echitabil - just, drept, cinstit, corect, imparțial, obiectiv
 • scop - menire, rol, rost, obiectiv, ței, țintă, sens, finalitate, destinație
 • finalitate - scop, țintă, țel
 • obiectivitate - corectitudine, realism, imparțialitate, nepărtinire
 • dreptate - echitate, corectitudine, cinste, omenie, adevăr, justețe, obiectivitate, nepărtinire, integritate
 • destinație - scop, țel, țintă, finalitate, funcție, loc (anumit), sosire, terminus
 • ideal - țel înalt, scop, țintă, aspirație, perfect, desăvârșit, excelent, nobil, spiritual
 • strâmbătate - nedreptate, abuz, injustiție, inechitate
 • ghici - a intui, a întrevedea, a prevedea, a sesiza, a întrezări, a bănui, a afla, a descoperi, a înțelege
 • imposibil - irealizabil, cu neputință, insuportabil, groaznic, nesuferit, chinuitor
 • inechitate - nedreptate, injustiție, strâmbătate
 • legitim - legal, just, drept, justificat, motivat, îndreptățit
 • menire - chemare, rol, misiune, rost, scop, sens, țel, destin, noroc

Dex obiectiv

 • obiectiv, ~ă 1 (; subiectiv) Care există în afara conștiinței omenești și independent de ea. 2 Idealism ~ Aspect al idealismului care susține existența unei idei absolute, independente de conștiința omenească și prin dezvoltarea căreia ia naștere lumea materială. 3 Care are însușirea de a reda realitatea în mod nefalsificat, detașat de impresii subiective imparțial, nepărtinitor, obiectivist (1). 4 Care se referă la obiectul direct sau indirect. 5-6 (Lentilă sau) sistem de lentile cu rolul de a forma, într-un aparat optic, imaginea unui obiect. 7 Porțiune de teren, localitate, fortăreață , care prezintă importanță din punct de vedere militar. 8 Scop. 9 Țintă. 10 ~ industrial Întreprindere, uzină, fabrică, cuprinsă în structura economiei naționale și care urmează să fie realizată sau care este în curs de realizare. 11 ~ turistic Loc, punct care prezintă interes pentru turiști.


Antonime obiectiv

 • Obiectiv ≠ subiectiv


Sinonimul cuvântului obiectiv

Sinonimul cuvântului obiectiv


Testează-te!