Dicționar de sinonime

Sinonime generalitate

Cuvântul „generalitate” are următoarele sinonime:

generalitate ( substantiv )
 • totalitate
 • ansamblu
 • universalitate
Alte sinonime:
 • banalitate
 • clișeu


Sinonime Apropiate

 • totalitate - total, întregime, sumă, ansamblu, unanimitate, universalitate
 • unanimitate - totalitate, generalitate, ansamblu
 • sistem - ansamblu, totalitate, angrenaj, structură, ordine, alcătuire, model, tipar, tip
 • ansamblu - grup, formație, colectiv, trupă, tot, întreg, totalitate
 • tot - întreg, total, complet, fiecare, oricare, în ansamblu, încă, iar, mereu
 • trupă - oaste, armată, oștire, grupare, ansamblu, grup
 • unanim - general, total, în totalitate
 • garnitură - accesorii, adaos, completare, asortiment, ansamblu, set, grupaj, ornament, podoabă
 • cor - corală, ansamblu, coral
 • integritate - totalitate, deplinătate, plenitudine, probitate, onestitate, cinste, moralitate
 • distribuție - împărțire, repartizare, distribuire, alcătuire, așezare, aranjament, dispunere, structură, ansamblu
 • colectiv - formație, grupă, grup, colegiu, ansamblu
 • complex - întreprindere, uzină, fabrică, ansamblu industrial-comercial
 • generalmente - totalmente, în generai, în ansamblu, în genere
 • total - sumă, totalitate, globalitate

Dex generalitate

 • generalitate 1 Caracterul sau însușirea a ceea ce este general2. 2 Idei generale sintetice, privitoare la un anumit domeniu. 3 Idei generale care nu au o legătură directă cu subiectul tratat, discutat 4 Numărul maxim al elementelor dintr-o mulțime.
 • GENERALITÁTE, generalități, 1. Caracterul sau însușirea a ceea ce este general2. 2. (La ) Idei generale sintetice, privitoare la un anumit domeniu. ♦ Idei generale care nu au o legătură directă cu subiectul tratat, discutat etc. – Din généralité, generalitas, -atis.
 • GENERALITÁTE, generalități, 1. Calitate a ceea ce este general. 2. (La ) Idei generale.
 • GENERALITÁTE 1. Calitate, natură a ceea ce este general. 2. (La ) Idei cu caracter general. .
 • GENERALITÁTE 1. calitate, natură a ceea ce este general. 2. idei cu caracter general. (< fr. généralité, lat. generalitas)
 • GENERALITÁTE ~ăți f. 1) Caracter general. 2) la pl. Idei cu caracter general; noțiuni generale. /<fr. généralité, lat. generalitas, ~atis
 • generalitate f. 1. cel mai mare număr; 2. caracterul celui general; 3. pl. lucruri vagi: a spune generalități.
 • *generalitáte f. (lat. generálitas, -átis). Calitatea lucrurilor generale. Cel maĭ mare număr: generalitatea cazurilor. În Francia, în ainte de 1789, diviziune financiară care cuprindea jurisdicțiunea unuĭ bĭuroŭ de casierie superioară. Pl. Lucrurĭ generale fără raport direct cu subĭectu: a vorbi generalitățĭ.
 • GENERALITÁTE s. universalitate. (~ unui concept.)
 • GENERALITATE universalitate.


Antonime generalitate

 • Generalitate ≠ singularitate


Sinonimul cuvântului generalitate

Sinonimul cuvântului generalitate


Testează-te!