Dicționar de sinonime

Sinonime totalitate

Cuvântul „totalitate” are următoarele sinonime:

totalitate ( substantiv )
 • total
 • întregime
 • sumă
 • ansamblu
 • unanimitate
 • universalitate
Alte sinonime:
 • integritate
 • exhaustivitate
 • generalitate
 • globalitate
 • integralitate
 • maximum
 • plenitudine
 • tot unitar


Sinonime Apropiate

 • unanimitate - totalitate, generalitate, ansamblu
 • generalitate - totalitate, ansamblu, universalitate
 • sistem - ansamblu, totalitate, angrenaj, structură, ordine, alcătuire, model, tipar, tip
 • ansamblu - grup, formație, colectiv, trupă, tot, întreg, totalitate
 • total - sumă, totalitate, globalitate
 • totaliza - a însuma, a aduna
 • totalmente - total, complet, în întregime, cu totul
 • tot - întreg, total, complet, fiecare, oricare, în ansamblu, încă, iar, mereu
 • unanim - general, total, în totalitate
 • integritate - totalitate, deplinătate, plenitudine, probitate, onestitate, cinste, moralitate
 • număr - cantitate, mulțime, sumă, total, cifră, bucată, exemplar, unitate, talie
 • generalmente - totalmente, în generai, în ansamblu, în genere
 • eminamente - totalmente, total, întru totul, în întregime
 • păpa - a mânca, a consuma, a irosi, a toca, a risipi
 • schematic - sumar, general, în linii mari, superficial, ușor

Dex totalitate

 • totalitate 1 Tot2 (45). 2 În ~a lui (sau a ei) sau în ~ În întregime.
 • TOTALITÁTE, totalități, Numărul complet al lucrurilor sau al ființelor în discuție; ansamblul lucrurilor sau al ființelor legate între ele. ♦ Tot (VI 1). – Din totalité.
 • TOTALITÁTE, totalități, Numărul complet al lucrurilor sau al ființelor în discuție; ansamblul lucrurilor sau al ființelor legate între ele. știe că orice fapt istoric particular aparține unei totalități și că își primește întreaga semnificație numai din legăturile lui. L. ROM. 1953, 1, 36. ♦ Tot (fără să mai rămînă nimic). O masă lichidă, enormă și compactă se prăbușește în totalitatea ei între două rînduri de munți, despicați pînă în temelie. BOGZA, C. O. 336. Spațiul însuși este forma cea mai subtilă și cea mai puternică a mișcării, fiindcă străbate orice corp și ocupă totalitatea universului în infinit și eternitate. MACEDONSKI, O. IV 152. A înțelege acea parte a operei lui Coșbuc... înseamnă... a pricepe mai bine totalitatea creațiunii lui. GHEREA, ST. CR. III 386.
 • TOTALITÁTE Cantitate totală. ♦ Total, întreg, ansamblu. .
 • TOTALITÁTE cantitate totală. ♦ tot, întreg, ansamblu. (< fr. totalité)
 • TOTALITÁTE ~ăți f. 1) Caracter total. 2) Unitate rezultată din suma părților componente; tot unitar; ansamblu. /<fr. totalité
 • totalitate f. total.
 • *totalitáte f. (d. total; fr. totalité). Suma tuturor: totalitatea oamenilor. În totalitate, în total, peste tot, în întregime: oraș distrus în totalitate.


Sinonimul cuvântului totalitate

Sinonimul cuvântului totalitate


Testează-te!