Dicționar de sinonime

Sinonime unanimitate

Cuvântul „unanimitate” are următoarele sinonime:

unanimitate ( substantiv )
 • totalitate
 • generalitate
 • ansamblu
Alte sinonime:
 • conglăsuire
 • unitate de idei
 • adeziune generală


Sinonime Apropiate

 • totalitate - total, întregime, sumă, ansamblu, unanimitate, universalitate
 • generalitate - totalitate, ansamblu, universalitate
 • sistem - ansamblu, totalitate, angrenaj, structură, ordine, alcătuire, model, tipar, tip
 • ansamblu - grup, formație, colectiv, trupă, tot, întreg, totalitate
 • tot - întreg, total, complet, fiecare, oricare, în ansamblu, încă, iar, mereu
 • trupă - oaste, armată, oștire, grupare, ansamblu, grup
 • unanim - general, total, în totalitate
 • garnitură - accesorii, adaos, completare, asortiment, ansamblu, set, grupaj, ornament, podoabă
 • cor - corală, ansamblu, coral
 • integritate - totalitate, deplinătate, plenitudine, probitate, onestitate, cinste, moralitate
 • distribuție - împărțire, repartizare, distribuire, alcătuire, așezare, aranjament, dispunere, structură, ansamblu
 • colectiv - formație, grupă, grup, colegiu, ansamblu
 • complex - întreprindere, uzină, fabrică, ansamblu industrial-comercial
 • generalmente - totalmente, în generai, în ansamblu, în genere
 • total - sumă, totalitate, globalitate

Dex unanimitate

 • UNANIMITÁTE Unitate de opinii, de sentimente etc.; acord, înțelegere deplină cu privire la o idee, la un vot etc. ◊ În (sau cu) unanimitate = cu aprobarea tuturor; fără ca nimeni să aibă altă părere, altă atitudine. ♦ Regulă potrivit căreia hotărârile unui organ colegial sau ale unei organizații internaționale nu se pot lua decât cu votul sau cu aprobarea tuturor membrilor. – Din unanimité, unanimitas, -atis.
 • UNANIMITÁTE Acord total de idei, de opinii, de sufragii; totalitate de persoane. ◊ În (sau cu) unanimitate = cu aprobarea tuturor, fără ca nimeni să aibă altă părere, altă atitudine. – Din unanimité, unanimitas, -atis.
 • UNANIMITÁTE Unitate de idei, de opinii; (rar) totalitate de persoane. Romînia va putea urma pe... căile alese de unanimitatea concetățenilor săi. RUSSO, S. 63. ◊ (Mai ales în ) În (sau cu) unanimitate = cu aprobarea tuturor, fără ca nimeni să aibă altă părere, altă atitudine. Curtea l-a condamnat la moarte în unanimitate, fără discuție, atît a fost de vădită crima. REBREANU, P. S. 17. Judecătorii intrară în camera de consiliu. După cinsprezece minute ieșiră și declarară în unanimitate că sînt inocent. BOLINTINEANU, O. 409. Mi-a scăpat din vedere dijma... nădăjduiesc însă că comisiunea în unanimitate o va desființa. KOGĂLNICEANU, S. A. 126.
 • UNANIMITÁTE Unitate de idei, de sentimente etc.; acord, înțelegere deplină (între toți). ♦ În unanimitate = în mod unanim. ♦ Rezultatul potrivirii depline de vederi; calitatea de a fi unanim. .


Sinonimul cuvântului unanimitate

Sinonimul cuvântului unanimitate


Testează-te!