Dicționar de sinonime

Sinonime tot

Cuvântul „tot” are următoarele sinonime:

tot ( adjectiv )
 1. întreg, total, complet
 2. fiecare, oricare, în ansamblu
 3. încă, iar, mereu, totdeauna, la fel
Alte sinonime:
 • ansamblu
 • totuși
 • numai
 • deplin
 • integral
 • fiece
 • orice
 • orișicare
 • fieșce
 • fitece
tot ( adverb )
 • încă
 • și
 • de asemenea
 • la fel
 • necontenit
 • mereu
 • neîncetat
 • tot
tot ( substantiv )
 • slovac


Sinonime Apropiate

 • totdeauna - mereu, necontenit, pururea, neîncetat, veșnic, oricând
 • întotdeauna - mereu, continuu, necontenit, întruna, neîncetat, permanent, totdeauna, pururi, veșnic
 • total - întreg, complet, tot, absolut, deplin, desăvârșit, global, exhaustiv
 • totalitate - total, întregime, sumă, ansamblu, unanimitate, universalitate
 • totalmente - total, complet, în întregime, cu totul
 • umple - a împlini, a completa, a ticsi, a întregi, a încălca, a molipsi, a contamina, a capta, a lua
 • încontinuu - întruna, continuu, mereu, necontenit, necurmat, neîncetat, permanent, pururi, veșnic
 • întruna - mereu, continuu, necontenit, necurmat, neîncetat, permanent, pururi, permanent, veșnic
 • întreg - complet, integral, deplin, neatins, total, intact, neștirbit, nestricat, sănătos
 • ansamblu - grup, formație, colectiv, trupă, tot, întreg, totalitate
 • continuu - necurmat, neîntrerupt, neîncetat, necontenit, mereu, susținut, perpetuu, întruna
 • împlini - a completa, a întregi, a rotunji, a (se) dezvolta, a crește, a se îngrășa, a realiza, a executa, a înfăptui
 • sistem - ansamblu, totalitate, angrenaj, structură, ordine, alcătuire, model, tipar, tip
 • unanimitate - totalitate, generalitate, ansamblu
 • garnitură - accesorii, adaos, completare, asortiment, ansamblu, set, grupaj, ornament, podoabă

Dex tot

 • tot1 tăut


Sinonimul cuvântului tot

Sinonimul cuvântului tot


Testează-te!