Dicționar de sinonime

Sinonime titlu

Cuvântul „titlu” are următoarele sinonime:

titlu ( substantiv )
 • calitate
 • atribut
 • demnitate
 • calificare
 • rang
Alte sinonime:
 • denumire
 • nume
 • numire
 • spiță
 • stat
 • titru
 • antet
 • apelație
 • atribuție
 • brevet
 • certificat
 • denominație
 • diplomă
 • drept
 • funcție
 • intitulare
 • manșetă
 • obligație
 • rubricariu
 • subtitlu
 • bază legală


Sinonime Apropiate

 • calitate - însușire, valoare, trăsură, atribut, notă, specific, titlu, rang, grad
 • atribut - însușire, calitate, marcă, notă, apelativ, calificativ, denumire
 • caracter - particularitate, notă, marcă, însușire, atribut, calitate, fel, natură, temperament
 • demnitate - onoare, autoritate, ținută, vrednicie, rang, ierarhie, treaptă, dregătorie
 • dregătorie - șefie, demnitate, autoritate, judecătorie, rang, funcție, treaptă
 • păstrător - cruțător, econom, chibzuit, strângător
 • percepe - a simți, a sesiza, a înțelege, a observa, a distinge, a remarca, a încasa, a strânge, a aduna (impozite)
 • poziție - situație, așezare, stare, treaptă, rang, ocupație, atitudine, opinie, părere
 • prerogativă - atribuție, competență, drept, privilegiu
 • prescurta - a scurta, a abrevia, a reduce, a condensa, a concentra, a restrânge, a micșora
 • presiune - apăsare, condensare, strângere, constrângere, obligare, forțare
 • prohibi - a opri, a interzice, a restrânge, a îngrădi
 • rechiziție - sechestrare, preluare, strângere
 • recolta - a culege, a strânge, a aduna
 • regrupa - a (se) reuni, a (se) strânge, a (se) aduna

Sinonimul cuvântului titlu

Sinonimul cuvântului titlu


Testează-te!