Dicționar de sinonime

Sinonime valoare

Cuvântul „valoare” are următoarele sinonime:

valoare ( substantiv )
 1. preț, calitate, însușire, merit
 2. eficacitate, capacitate
 3. rentabilitate, productivitate
 4. sens, înțeles, semnificație, esență
Alte sinonime:
 • valoare absolută modul
 • curs
 • bun
 • putere
 • valabilitate
 • nivel
 • vrednicie
 • importanță
 • însemnătate
 • seriozitate
 • cost
 • legalitate
 • tărie
 • accepție
 • conținut
 • însemnare
 • semantică
 • semantism
 • noimă
 • simț
 • tâlc
 • calibru
 • talie
 • competență
 • destoinicie
 • pregătire
 • pricepere
 • hărnicie
 • practică
 • volnicie
 • pondere
 • bunătate
 • curaj
 • capital
 • evaluare


Sinonime Apropiate

 • însemnătate - semnificație, sens, conținut, importanță, valoare, pondere, preț, temeinicie
 • accepție - înțeles, semnificație, sens, valoare, conținut
 • înțeles - conținut, accepție, semnificație, sens, valoare, semantică, rost, rațiune, noimă
 • facultate - capacitate, calitate, însușire, aptitudine, institut, secție universitară
 • calitate - însușire, valoare, trăsură, atribut, notă, specific, titlu, rang, grad
 • capacitate - forță, tărie, putere, aptitudine, pricepere, capacitate, talent, valoare, calitate
 • merit - valoare, vrednicie, prestanță, calitate, însușiri
 • preț - valoare, cost, contravaloare, plată, tarif, onorariu, importanță, căutare, apreciere
 • valoros - prețios, important, scump, reușit, capabil, merituos
 • vârtute - însușire, calitate, proprietate, putere, tărie, vigoare, curaj, bărbăție, vrednicie
 • virtute - caracter, moralitate, corectitudine, integritate, calitate, însușire, proprietate
 • aptitudine - însușire, aplicație, chemare, dar, înclinare, predilecție, talent, vocație, capacitate
 • atribut - însușire, calitate, marcă, notă, apelativ, calificativ, denumire
 • bâză - temelie, fundament, suport, temei, valoare, esență, sursă, izvor, origine
 • caracter - particularitate, notă, marcă, însușire, atribut, calitate, fel, natură, temperament

Antonime valoare

 • Valoare ≠ nonvaloare


Sinonimul cuvântului valoare

Sinonimul cuvântului valoare


Testează-te!