Dicționar de sinonime

Sinonime facultate

Cuvântul „facultate” are următoarele sinonime:

facultate ( substantiv )
 1. capacitate, calitate, însușire, aptitudine
 2. institut, secție universitară
Alte sinonime:
 • posibilitate
 • proprietate
 • talent
 • academie
 • campus
 • colegiu
 • institut de învățământ superior
 • universitate


Sinonime Apropiate

 • valoare - preț, calitate, însușire, merit, eficacitate, capacitate, rentabilitate, productivitate, sens
 • aptitudine - însușire, aplicație, chemare, dar, înclinare, predilecție, talent, vocație, capacitate
 • capacitate - forță, tărie, putere, aptitudine, pricepere, capacitate, talent, valoare, calitate
 • vârtute - însușire, calitate, proprietate, putere, tărie, vigoare, curaj, bărbăție, vrednicie
 • virtute - caracter, moralitate, corectitudine, integritate, calitate, însușire, proprietate
 • inaptitudine - incapacitate, neputință
 • atribut - însușire, calitate, marcă, notă, apelativ, calificativ, denumire
 • calitate - însușire, valoare, trăsură, atribut, notă, specific, titlu, rang, grad
 • caracter - particularitate, notă, marcă, însușire, atribut, calitate, fel, natură, temperament
 • competență - autoritate, calitate, drept, cădere, destoinicie, capacitate, vrednicie, pricepere
 • aplicare - folosire, punere, în practică, utilizare, întrebuințare, aptitudine, talent, înzestrare, însușire
 • caracteristică - particularitate, însușire, calitate
 • sterilitate - incapacitate, deșert, ariditate
 • titlu - calitate, atribut, demnitate, calificare, rang
 • trăsătură - linie, contur, tăietură, caracteristică, notă, aspect, însușire, specific

Dex facultate

 • facultate 1 (Adesea la ) Însușire fizică, intelectuală sau morală a cuiva aptitudine. 2 ~tățile sufletului Denumire dată proceselor psihice fundamentale (inteligența, afectivitatea și voința). 3 Capacitate a unui fenomen, obiect de a se dezvolta, de a acționa. 4 Unitate didactică și administrativă în cadrul unei instituții de învățământ superior, unde se predau discipline înrudite între ele, pentru pregătirea studenților și a doctoranzilor într-un anumit domeniu de specialitate. 5 Local unde funcționează o facultate (4). 6 Personalul unei facultăți (4).
 • FACULTÁTE, facultăți, 1. Capacitate, posibilitate, însușire morală sau intelectuală a cuiva; aptitudine. ♦ Însușire, capacitate pe care o are un fenomen, un obiect, un sistem etc. de a acționa, a se dezvolta, a realiza ceva. 2. Unitate didactică și administrativă în cadrul unei instituții de învățământ superior, condusă de un decan și cuprinzând mai multe catedre pentru pregătirea studenților și a doctoranzilor într-un anumit domeniu de specialitate. – Din faculté, facultas, -atis.


Sinonimul cuvântului facultate

Sinonimul cuvântului facultate


Testează-te!