Dicționar de sinonime

Sinonime dotat

Cuvântul „dotat” are următoarele sinonime:

dotat ( adjectiv )
 • capabil
 • destoinic
 • înzestrat
 • vrednic
 • competent
 • valoros
 • priceput
Alte sinonime:
 • talentat
 • bun
 • experimentat
 • încercat
 • pregătit
 • versat
 • preparat
 • harnic
 • cercat
 • ispitit
 • mândru
 • practic
 • practicos
 • practisit
 • putincios
 • armat
 • echipat


Sinonime Apropiate

 • experimentat - priceput, destoinic, capabil, competent, expert, vrednic, valoros, înzestrat, abil
 • înzestrat - dotat, talentat, capabil, destoinic, pregătit, valoros, bun
 • destoinic - vrednic, merituos, capabil, competent, îndemânatic, abil, priceput, de ispravă, experimentat
 • incapabil - neputincios, nepriceput, nevrednic, incompetent, prost
 • capabil - priceput, competent, destoinic, avizat, apt
 • competent - autorizat, îndreptățit, avizat, legal, priceput, capabil, pregătit, expert, valoros
 • incompetent - incapabil, nepregătit, nepriceput, ageamiu
 • nepriceput - neștiutor, ignorant, incapabil, incompetent, neîndemânatic, neghiob, ageamiu, neisprăvit, nelămurit
 • competență - autoritate, calitate, drept, cădere, destoinicie, capacitate, vrednicie, pricepere
 • valoros - prețios, important, scump, reușit, capabil, merituos
 • harnic - muncitor, activ, sârguincios, vrednic, destoinic, asiduu, zelos, silitor, neobosit
 • hărnicie - sârguință, râvnă, zel, vrednicie, silință, asiduitate, diligență, destoinicie
 • nechemat - nepriceput, inapt, incapabil
 • neputincios - incapabil, nepriceput, ageamiu, slab, nevolnic, neajutorat, bicisnic, nevoiaș, suferind
 • abil - iscusit, dibaci, îndemânatic, priceput, destoinic, isteț, șiret, viclean, șmecher

Dex dotat

 • dotat, ~ă 1 Înzestrat cu calități (fizice, intelectuale, artistice ) deosebite. 2 (; o fată) Care primește la căsătorie o dotă. 3 ( instituții) Utilat cu cele necesare desfășurării unei activități înzestrat.
 • DOTÁT, -Ă, dotați, -te, Înzestrat cu calități (intelectuale sau artistice) deosebite. – dota.
 • DOTÁT, -Ă, dotați, -te, Înzestrat cu calități intelectuale, morale sau artistice. Copil dotat.
 • DOTÁT, -Ă Înzestrat cu calități deosebite. .
 • DOTÁT, -Ă înzestrat cu calități deosebite. (< dota)
 • * dotát, -ă adj. Înzestrat. Fig. Talentat.
 • dota 1 ( persoane) A înzestra cu calități fizice, intelectuale psihice, native care condiționează performanțe în diferite activități. 2 ( o fată) A da dotă. 3 ( o instituție, o întreprindere ) A utila cu cele necesare unei activități a înzestra. 4 (Rar) A finanța o activitate.
 • DOTÁ, dotez, I. 1. A utila o instituție, o întreprindere etc. cu cele necesare desfășurării activității; a înzestra. 2. A pune la dispoziția unei instituții sau unei întreprinderi fondurile bănești necesare desfășurării activității. 3. A da dotă unei fete. 4. A înzestra cu calități intelectuale, sufletești. – Din doter, dotare.


Sinonimul cuvântului dotat

Sinonimul cuvântului dotat


Testează-te!