Dicționar de sinonime

Sinonime geme

Cuvântul „geme” are următoarele sinonime:

geme ( verb )
 1. a se tângui, a se lamenta, a suspina, a se văita
 2. a fi supraîncărcat, a fi plin
Alte sinonime:
 • a [se] scrivi
 • a fi apăsat
 • a fi împilat
 • a fremăta
 • a icni
 • a murmura
 • a ofta
 • a suferi
 • a vâjâi
 • a vui
 • a scrivi
 • a fi arhiplin


Sinonime Apropiate

 • văicări - a se văita, a se lamenta, a se tângui
 • văicăreală - plângere, lamentare, tânguire, jelire, bocire, văitare
 • văita - a se lamenta, a se tângui, a jeli, a plânge, a boci, a se văicări
 • jeli - a plânge, a boci, a se văita, a se lamenta, a căina, a jelui
 • lamenta - a se văita, a se plânge, a se jelui
 • boci - a plânge, a se tângui, a lăcrima, a se văita
 • căina - a se tângui, a se jelui, a se lamenta, a boci, a se văicări, a compătimi, a se căi, a deplânge
 • împlini - a completa, a întregi, a rotunji, a (se) dezvolta, a crește, a se îngrășa, a realiza, a executa, a înfăptui
 • presta - a efectua, a face, a executa, a îndeplini
 • smiorcăi - a se lamenta, a scânci, a plânge, a se smiorcăi, a se sclifosi
 • știință - învățătură, disciplină, erudiție, cunoaștere, instrucție
 • ticsit - încărcat, îndesat, plin, îngrămădit, burdușit
 • total - întreg, complet, tot, absolut, deplin, desăvârșit, global, exhaustiv
 • umple - a împlini, a completa, a ticsi, a întregi, a încălca, a molipsi, a contamina, a capta, a lua
 • vanitos - orgolios, arogant, îngâmfat, încrezut, ambițios, plin de sine, trufaș, măreț

Dex geme

 • geme 1 A scoate sunete nearticulate ca urmare a unei dureri (fizice sau morale). 2 ( fenomene ale naturii) A murmura. 3 ( fenomene ale naturii) A vui. 4 (; urmat de „de”) A fi încărcat peste măsură. 5 (; popoare) A fi asuprit. 6 A gâfâi. 7 (; copii) A scânci.
 • GÉME, gem, III. 1. (Despre ființe) A scoate sunete nearticulate ca urmare a unei dureri (fizice sau morale). ♦ (Despre elemente ale naturii) A fremăta, a murmura, a vui. 2. A fi plin, încărcat peste măsură. – gemere.


Sinonimul cuvântului geme

Sinonimul cuvântului geme


Testează-te!