Dicționar de sinonime

Sinonime nevoie

Cuvântul „nevoie” are următoarele sinonime:

nevoie ( substantiv )
 1. trebuință, cerință, necesitate, imperativ, obligație, pretenție
 2. lipsă, sărăcie, mizerie, greutăți, necazuri, supărări, amărăciune, neajuns, belea, grijă, privațiune, impas, dificultate, năpastă, neplăceri, pacoste, anevoință
Alte sinonime:
 • treabă
 • necesitățile
 • încercare
 • necaz
 • amenințare
 • bir
 • constrângere
 • dare
 • epilepsie
 • forță
 • impozit
 • pericol
 • primejdie
 • silă
 • silnicie
 • tribut
 • violență
 • exigență
 • niștotă
 • nevoință
 • nevoire
 • recerință
 • comandament
 • solicitare
 • treaba
 • indigență
 • penurie
 • calicenie
 • calicie
 • neavere
 • scumpete
 • ticăloșie
 • sărăpanie
 • meserătate
 • mișelătate
 • mișelie
 • neputință
 • scădere
 • scumpătate
 • greutate
 • impediment
 • inconvenient
 • obstacol
 • opreliște
 • piedică
 • stavilă
 • opreală
 • poticală
 • potrivnicie
 • scandal
 • sminteală
 • poprire
 • stenahorie
 • barieră
 • handicap
 • hop
 • suferință
 • vicisitudine
 • ispită
 • bucluc
 • dandana
 • încurcătură
 • nemulțumire
 • nenorocire
 • neplăcere
 • pocinog
 • rău
 • supărare
 • poznă
 • răutate
 • alagea
 • daraveră
 • păcat
 • ponos
 • potcă
 • zăduf
 • nacafa
 • nagodă
 • dănănaie
 • încurcală
 • năzbâcă
 • năzdrăvănie
 • păcostenie
 • șugă
 • șugubină
 • toroapă
 • bacală
 • bai
 • bedă
 • chichion
 • cotoarbă
 • dabilă
 • nesosință
 • patimă
 • satara
 • chin
 • treburi
 • preocupări
 • afaceri
 • povară


Sinonime Apropiate

 • necesitate - trebuință, cerință, nevoie, imperativ, obligație
 • cerință - exigență, imperativ, necesitate, pretenție, dorință, deziderat, voință, trebuință, nevoie
 • necaz - neajuns, belea, bucluc, supărare, pacoste, impas, pocinog, dificultate, păs
 • pacoste - neajuns, bucluc, belea, necaz, neplăcere, mizerie, catastrofă, dezastru, potop
 • privațiune - lipsă, sărăcie, mizerie
 • comandament - imperativ, cerință, exigență, pretenție, nevoie, poruncă, regulă, normă, lege
 • greutate - povară, sarcină, încărcătură, pondere, dificultate, piedică, opreliște, impas, neajuns
 • indigență - sărăcie, lipsă, mizerie
 • năpastă - nenorocire, belea, pacoste, necaz, calamitate, bucluc, neplăcere, încurcătură
 • nenorocire - nefericire, nenoroc, năpastă, pacoste, belea, necaz, neplăcere, bucluc, încurcătură
 • dificultate - greutate, anevoință, inconvenient, neajuns, piedică, obstacol, rezistență, impediment
 • exigență - pretenție, rigoare, cerință, deziderat, imperativ, acribie, scrupul, minuțiozitate, migală
 • belea - necaz, neajuns, neșansă, nefericire, mizerie
 • ananghie - neajuns, constrângere, lipsă, suferință, necaz, dificultate
 • penurie - sărăcie, lipsuri, mizerie, pauperitate

Sinonimul cuvântului nevoie

Sinonimul cuvântului nevoie


Testează-te!